Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Tổng Hợp Seal Niêm Phong

Tổng Hợp Seal Niêm Phong

1. Seal Cối

Screen Shot 2017-03-12 at 10.18.07 AM

     Niêm Phong Cối     

     + Chất liệu: Nhựa ABS & Thép Cứng.

     + Chiều dài Seal: 9 cm

     + Màu sắc:  Vàng / Xanh / Đỏ

     + Công nghệ in: Laser

     + Lực cắt: 1900 kg

     + Niêm phong: Container / Toa hàng / ….

 2. Seal Đốt Trúc Lớn & Nhỏ

ds-3246-beaded-seal-tamper-evidence-plastic-security-seal

     + Chất liệu: Nhựa PP / Dây niêm phong nhựa.

     + Chiều dài Seal: Từ 25 cm đến 40 cm

     + Màu sắc: Vàng / Xanh / Đỏ / Cam

     + Lực cắt: Từ 15 kg đến 40 kg

     + Công nghệ in: Laser

     + Niêm phong: Hàng hoá / Xe hàng / Vận chuyển /……

3. Seal Dẹt Khoá Kim Loại

     + Chất liệu: Nhựa PP / Seal nhựa niêm phong

     + Chiều dài Seal: Từ 25 cm đến 40 cm

     + Màu sắc: Vàng / Trắng / Xanh

     + Lực cắt: Từ 30 kg đến 58 kg

     + Công nghệ in: Laser

     + Niêm phong: Hàng hoá / Xe hàng / Vận chuyển / …….

4. Seal Tròn Khoá Kim Loại

     

     + Chất liệu: Nhựa PP / Niêm phong nhựa.

     + Chiều dài Seal: Từ 25 cm đến 40 cm

     + Màu sắc: Vàng / Xanh / Đỏ

     + Lực cắt: Từ 20 kg đến 45 kg

     + Công nghệ in: Laser

     + Niêm phong: Hàng hoá / Xe hàng / Vận chuyển / …..

 

5. Seal Lá Nhỏ Khoá Kim Loại

Screen Shot 2017-03-12 at 10.19.21 AM

 

 

Dây niêm phong nhựa

+ Chất liệu: Nhựa PP

+ Chiều dài Seal: Từ 25 cm đến 40 cm

+ Màu sắc: Vàng / Xanh / Trắng

 + Lực cắt: Từ 15 kg đến 30 kg

+ Công nghệ in: Laser

+ Niêm phong: Hàng hoá / Xe hàng / Vận chuyển / …..

6. Seal Cáp Rút

Screen Shot 2017-03-12 at 10.20.10 AM

 

+ Chất liệu: Dây Chì & Thép Cứng.

+ Chiều dài Seal: 30 cm

+ Màu sắc: Vàng / Xanh

+ Công nghệ in: Laser

+ Lực cắt: 160 kg

+ Niêm phong: Container / Toa hàng / Vận chuyển /…..

7. Seal Cáp Chì

Screen Shot 2017-03-12 at 10.20.36 AM

 

 

+ Chất liệu: Dây Chì & Thép Cứng.

+ Chiều dài Seal: Từ 30 cm đến 100 cm

+ Màu sắc: Vàng / Xanh

+ Công nghệ in: Laser

+ Lực cắt: 90 kg

+ Niêm phong: Container / Toa hàng / Vận chuyển /…..

8. Seal Khoá Vặn Lớn & Nhỏ

 

+ Chất liệu: Dây Chì & Nhựa ABS

+ Chiều dài Seal: Từ 3cm đến 5cm

+ Màu sắc: Vàng / Xanh / Đỏ

+ Công nghệ in: Laser

+ Lực cắt: từ 05 đến 10 kg

+ Niêm phong: Hàng hoá / Vận chuyển /….

9. Seal Cáp Đồng Nhỏ

+ Chất liệu: Nhựa PP & Dây đồng

+ Chiều dài Seal: 05 cm

+ Màu sắc: Vàng / Xanh / Đỏ

+ Công nghệ in: Laser

+ Lực cắt: 02 kg

+ Niêm phong: Xe bồn / Đồng hồ điện / Hàng hoá

← Bài trước Bài sau →