Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5/2021 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5/2021 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2021)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2021 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2021) đạt 28,69 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 2,99 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2021.  

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng tăng 50,56 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 79,93 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 15,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 5 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 129 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng/2021, cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2021 đạt 14,28 tỷ USD, tăng 20,1% (tương ứng tăng 2,39 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 5/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 5/2021 ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 303 triệu USD, tương ứng tăng 26,7%; sắt thép các loại tăng 199 triệu USD, tương ứng tăng 60,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 185 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%; giày dép các loại tăng 182 triệu USD, tương ứng tăng 21,4%...

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2021

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2021 đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,6% tương ứng tăng 1,44 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 5/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 97,20 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 26,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu​ của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2021 đạt 14,41 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 594 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 5/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 168 triệu USD, tương ứng tăng 6,2%; dầu thô tăng 132 triệu USD, tương ứng tăng 102%; quặng & khoáng sản khác tăng 126 triệu USD, tương ứng tăng 79,6%...

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,1 tỷ USD, tăng nhẹ 2,6% (tương ứng tăng 232 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2021. Tính trong 5 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 24,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

 

Nguồn bài viết: https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=30838&Category=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20H%E1%BA%A3i%20quan

← Bài trước Bài sau →