Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Seal Niêm Phong Chuyên Dùng Cho thùng Container, Cửa Xe Tải,...

Seal Niêm Phong Chuyên Dùng Cho thùng Container, Cửa Xe Tải,...

1. Seal Cối Container: 

Chuyên dùng niêm phong cửa container, xe tải, toa xe lửa,... 

Với kích thước 90mm và 2 màu (vàng, xanh dương)

 

2. Seal Cáp Thép Lục Giác: 

Niêm phong cửa container, xe tải, toa xe lửa, cửa kho,... 

Tổng chiều dài là 30cm (2 màu: vàng, xanh dương)

 

3. Seal Cáp Rút Lục Giác:

Niêm boong tàu, xe chở hàng, bao tải, cửa kho...

Kích thước: 40cm & 120cm (Vàng, Xanh dương)

 

← Bài trước Bài sau →