Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 138/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình thí điểm nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container. Thời gian thí điểm áp dụng đến ngày 30/9/2020.


Container hàng hóa tại KCN Bắc Thăng Long.

Cụ thể, hàng hóa vận chuyển bằng container chịu sự giám sát hải quan được xác định gắn seal định vị điện tử để niêm phong hải quan thì thực hiện giám sát theo quy định tại quy trình này.

Hệ thống quản lý seal định vị điện tử hải quan được kết nối từ Tổng cục Hải quan tới các chi cục. Cụ thể, hệ thống quản lý seal định vụ điện tử hải quan là hệ thống kết nối dữ liệu trực tuyến có máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan quản lý, thời gian hoạt động 24/7.

Trung tâm giám sát seal định vị điện tử tại Tổng cục Hải quan đặt tại Phòng giám sát hải quan trực tuyến do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý, thời gian hoạt động 24/7.

Trung tâm giám sát seal định vị điện tử tại cục hải quan đặt tại Phòng Giám sát quản lý về hải quan/Phòng Nghiệp vụ/Đội Kiểm soát hải quan/Phòng Giám sát hải quan trực tuyến do cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố quy định, thời gian hoạt động cũng 24/7.

Trạm giám sát seal định vị điện tử được đặt tại chi cục hải quan để thực hiện nhiệm vụ giám sát, thời gian hoạt động cũng 24/7 đảm bảo việc giám sát trực tuyến quá trình vận chuyển của container/phương tiện vận tải có gắn seal định vị điện tử.

Việc lựa chọn đối tượng gắn seal định vị điện tử dựa trên danh sách container phải niêm phong hải quan, danh sách tờ khai vận chuyển độc lập, tờ khai vận chuyển kết hợp từ Hệ thống nghiệm vụ hải quan (E-Customs) được chuyển sang Hệ thống seal định vị điện tử.

Các mức độ cảnh báo trên hệ thống gồm: Cảnh báo rủi ro cao, cảnh báo rủi ro trung bình và cảnh báo rủi ro thấp.

Cảnh báo rủi ro cao gồm: Cảnh báo can thiệp, tác động trái phép seal định vị điện tử (phá khóa, cắt dây, mở seal trái phép…);

Cảnh báo container hàng hóa có gắn seal định vị điện tử đi vượt quá thời gian quy định đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Cảnh báo rủi ro trung bình gồm: Phương tiện vận chuyển đi sai tuyến đường, lộ trình đã đăng ký; cảnh báo khi mất kết nối seal định vị điện tử; cảnh báo dung lượng pin của thiệt bị seal định vị điện tử.

Cảnh báo rủi ro thấp: Cảnh báo phương tiện dừng/đỗ bất thường.

Với từng mức độ cảnh báo, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể công chức thực hiện các biện pháp giám sát đảm bảo quản lý hải quan.

Theo Báo Hải quan

← Bài trước Bài sau →