Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Seal Nam Hải - Chuyên niêm phong Container trong vận chuyển hàng hóa

Seal Nam Hải - Chuyên niêm phong Container trong vận chuyển hàng hóa

Seal Nam Hải Tất Cả Đều Đạt Chuẩn ISO17712

1. Seal Cối Container: 

Chuyên dùng niêm phong cửa container, xe tải, toa xe lửa,... 

Với kích thước 90mm và 2 màu (vàng, xanh dương)

 

2. Seal Cáp Thép Lục Giác: 

Niêm phong cửa container, xe tải, toa xe lửa, cửa kho,... 

Tổng chiều dài là 30cm (2 màu: vàng, xanh dương)

 

3. Seal Cáp Rút Lục Giác:

Niêm boong tàu hở bạc, xe chở hàng, bao tải, cửa kho...

Kích thước: 40cm & 120cm (Vàng, Xanh dương)

← Bài trước Bài sau →