Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

ISO 17712 LÀ GÌ?

ISO 17712 LÀ GÌ?

Công ty Cổ phần Nam Hải là nhà sản xuất và cung cấp các loại niêm phong bảo mật cao, dùng cho vận chuyển container, xe tải, xe kéo, kho hàng và niêm phong các loại hàng hóa khác.

Tất cả các loại seal của Nam Hải đều được chứng nhận ISO 17712. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích ISO 17712 là gì.

ĐỊNH NGHĨA ISO 17712

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) là nhà phát triển hàng đầu thế giới về các tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện. ISO tạo ra các tài liệu cung cấp các yêu cầu, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể được sử dụng nhất quán để đảm bảo rằng vật liệu, sản phẩm, quy trình và dịch vụ phù hợp với mục đích của họ. Có nhiều tiêu chuẩn cho nhiều loại sản phẩm, quy trình và dịch vụ, trong đó ISO 17712 là tiêu chuẩn cho con dấu an ninh (seal).

Tiêu chuẩn ISO này quy định các quy trình thống nhất về phân loại, chấp nhận và thu hồi các niêm phong container vận chuyển hàng hóa bằng cơ khí. ISO 17712 xác định 3 loại cấp độ bền của niêm phong bảo mật: “I” để chỉ thị, “S” cho bảo mật và “H” cho bảo mật cao, trong đó H có cường độ cao nhất, còn được gọi là khả năng rào cản.

Con dấu bảo mật (Seal) phải được thử nghiệm bởi một phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba để xác nhận phân loại của con dấu bảo mật (Seal). Phòng thử nghiệm phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 để thử nghiệm cụ thể theo tiêu chuẩn ISO 17712.

TIÊU CHUẨN ISO CHO CON DẤU BẢO MẬT (SEAL)

Tiêu chuẩn ISO 17712 hiện tại yêu cầu xác nhận độc lập trong ba lĩnh vực:

  1. Các con dấu an ninh (seal) phải được kiểm tra để xác định độ bền vật lý của nó.
    ISO 17712 xác định ba loại cấp độ bền của niêm phong hoặc khả năng cản: “I” cho Chỉ định; “S” cho An ninh; và “H” cho Bảo mật cao. C-TPAT yêu cầu sử dụng con dấu lớp “H”. Các nhà cung cấp phải sử dụng các phòng thử nghiệm độc lập của bên thứ ba để xác nhận phân loại của con dấu. Các phòng thí nghiệm phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn) để thực hiện thử nghiệm cụ thể theo tiêu chuẩn ISO 17712.
  2. Các quy trình kinh doanh liên quan đến bảo mật của nhà sản xuất phải được kiểm toán.
    Các hoạt động kém liên quan đến bảo mật có thể làm giảm hiệu quả của con dấu bảo mật chất lượng cao. Phụ lục A của ISO 17712 xác định hơn 24 thực hành bắt buộc, chẳng hạn như đánh giá rủi ro của cơ sở và kiểm soát tiếp cận các khu vực sản xuất và lưu trữ. Sự tuân thủ của các nhà cung cấp cũng phải được chứng minh thông qua một nhà cung cấp chứng nhận độc lập được công nhận để đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn ISO.
  3. Seal phải được thiết kế và cấu tạo với các đặc điểm chỉ báo giả mạo để tạo ra bằng chứng rõ ràng về việc giả mạo.
    Các nhà sản xuất Con dấu bảo mật (seal) phải có khả năng chứng minh và có được chứng nhận từ đánh giá viên của một bên thứ ba độc lập rằng con dấu bảo mật cao (seal) của họ có các tính năng bằng chứng giả mạo được tích hợp sẵn. Nếu một tổ chức bên thứ ba độc lập được công nhận theo ISO 17020 xác minh sự phù hợp, tổ chức đó sẽ cung cấp cho nhà sản xuất giấy chứng nhận tuân thủ rằng các tài liệu mà các con dấu (seal) được gửi để xem xét phản ánh bằng chứng rõ ràng về việc giả mạo được tạo ra bởi những nỗ lực đánh bại một con dấu (seal) được đóng và dán chính xác .
← Bài trước Bài sau →

Bình luận

Morgan 19/07/2023

meclizine price https://meclizine.top/

Feel free to surf to my web-site antivert price

enjoync 18/12/2022

Like most oral steroids methandrostenolone is 17 alpha alkylated so that it can t be broken down into a 17 ketosteroid, and therefore rendering the substance ineffective cialis without a doctor's prescription Some people are also more sensitive to warfarin and may need warfarin sensitivity testing to help doctors adjust their levels

emuclisse 28/10/2022

generic cialis vs cialis It was as if they had died only the day before

tokclossy 04/04/2022

Hiaerv Acheter Dapoxetine Usa [url=https://oscialipop.com]Cialis[/url] Ldoftq Cialis Rxdiler Qiiwbj https://oscialipop.com - cheap cialis from india Isotretinoin Us Nfrpms