Hình Ảnh Seal Niêm Phong Thuộc Sở Hữu Của Công Ty Cổ Phần Nam Hải

Tất cả bài viết

KẸP CHÌ CONTAINER LÀ GÌ?

1. Khái niệmKẹp chì container (còn gọi là seal container) được hiểu là khóa niêm phong container, được sử dụng để niêm phong thùng container...